Tuesday, September 11, 2007

Romney laptops stolen